Медия Борисов при откриване на ново депо за отпадъци в Перник

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010