Медия Пешеходецът има предимство на пътека само ако я е заел правомерно

Hint: This document will not displayed in browsers. You can even download it and open it in a suitable program on your computer.

Пешеходецът има предимство на пътека само ако я е заел правомерно /media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=3376
  • 34
  • 0
  • 0
Сподели

Становище на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) по тълкувателно дело №2/2016 г. на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която ще го обсъжда на 6 октомври.

Категории: Общество
Покажи повече

0 Коментари

There are no comments yet. Add a comment.

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010